SIA „Media Pharma”, reģistrācijas Nr. 40103249089, adrese: Bērzaunes iela 11a, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1.  Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2.  Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3.  Apmaksas noteikumi 

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma PayPal Pte. Ltd.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei

PayPal Pte. Ltd..

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4.  Piegādes noteikumi 

Preces tiek piegādātas uz visām valstīm Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: pakomātu partneri vai Latvijas Pasta pakalpojumus. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek sagatavotas nosūtīšanai Pircēja norādītajā adresē 1-3 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības sagatavot preces nosūtīšanai līdz 10 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

5.  Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrast lietošanas noteikumu beigās, nosūtot to uz e-pasta adresi info@nervostrongmedica.com 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6.  Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, bet ne vēlāk par 14 dienām kopš preces saņemšanas. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz ē-pastu: info@nervostrongmedica.com

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas.

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

7.  Pircēja personas datu apstrāde 

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

8.  Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

Atteikuma tiesību veidlapa – pieteikums par atteikumu

Pārdevēja nosaukums: SIA „Media Pharma”

Pārdevēja (faktiskā) adrese: Bērzaunes iela 11a, Rīgā, LV-1039

Pārdevēja tālruņa numurs: +371 29570836

Pārdevēja e-pasta adrese: info@nervostrongmedica.com

Patērētāja vārds, uzvārds:                                                                         

Patērētāja adrese:                                                                   

Preces nosaukums: Nervostrong uztura bagātīnātājs

Preces pirkuma datums:                                                                         

Preces saņemšanas datums:                                                                         

Pirkumu apliecinošs dokuments:                                                                         

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par zemāk iepriekš norādītās preces iegādi.

Patērētāja paraksts:                                         

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt uz SIA „Media Pharma” juridisko adresi Bērzaunes iela 11a, Rīgā, LV-1039 vai arī uz ē-pastu info@nervostrongmedica.com.

Saņemto preci 14 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt SIA „Media Pharma” juridisko adresi Bērzaunes iela 11a, Rīgā, LV-1039, vai izmantojot pakomātu pakalpojumu, sūtot uz Omniva pakomātu T/C Domina, Ieriķu ielā 3. Sūtījuma atgriešanas izdevumus sedz pircējs.